EBISU tuyển dụng

14:41:31 • 18/08/2014 | hactv

Công ty TNHH Kỹ Thương EBISU Việt Nam là một công ty lớn và uy tín nhất tại Hà Nội trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ “chuyển phát nhanh quốc tế - dịch vụ xuất khẩu”. 1 bình luận

• Nhiều người xem nhất

Tu nghiệp Nhật Bản - Điều kiện đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản
Theo Trung tâm Lao động ngoài nước (OWC), chương trình đưa tu nghiệp sinh Việt Nam đi tu nghiệp tại Nhật Bản được thực hiện từ năm 2006 theo thỏa thuậ...
0 bình luận