Giới Thiệu Chữ Cái Hiragana - Katakana

Hệ thống chữ Kana Hệ thống chữ Kana gồm hai bảng chữ cái là : Hiragana và Katakana. Ngày xưa, khi chưa có chữ viết để thể hiện tiếng Nhật, người Nhật đã có ý định dùng Hán tự của Trung Quốc để thể hiện tiếng Nhật. Tuy nhiên, do phát âm giữa tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc khác nhau, cho nên việc giữ nguyên Hán tự như thế để phát âm tiếng Nhật gặp nhiều trở ngại. Với lý do như vậy, để lưu lại âm tiếng Nhật, người ta đã đơn giản hoá thể chữ Thảo – một dạng thư pháp chữ Hán, từ đó hình thành nên bộ chữ Hiragana. Loại chữ này có dạng những đường cong nên còn được gọi là “chữ mềm”. Hiragana được hình thành và phát triển từ triều đại Heian, khoảng một ngàn năm trước. Bên cạnh đó, chữ Katakana, một loại chữ được tạo thành từ việc đơn giản hoá các nét của thể chữ Khải – một dạng thư pháp của chữ Hán, cũng được hình thành vào thời gian này. Chữ Katakana với đặc trưng là các đường thẳng và góc cạnh, nên còn được gọi là “chữ cứng”.

Cách học Chữ Cái HIRAGANA qua video
Bước 1: Xem video để nhớ hình dạng chữ và phát âm theo phương pháp ký âm gợi nhớ
Bước 2: Xem video để tập viết và phát âm theo hướng dẫn
Bước 3: Xem video để học từ vựng tương ứng với các chữ cái đã học
Cách học Chữ Cái HIRAGANA qua FLASHCARD
Bước 1: Nhấn chuột vào chữ cái muốn ôn tập trên bảng chữ cái bên trái màn hình
Bước 2: Nghe cách phát âm và lặp lại
Bước 3: Nhấn chuột vào biểu ... tượng để viết

Hiragana (ひらがな)
Lặp lại
a ROMAJI
KATAKANA
LUYỆN VIẾT
CHỮ TIẾP THEO

Cách học Chữ Cái KATAKANA qua video
Bước 1: Xem video để nhớ hình dạng chữ và phát âm theo phương pháp ký âm gợi nhớ
Bước 2: Xem video để tập viết và phát âm theo hướng dẫn
Bước 3: Xem video để học từ vựng tương ứng với các chữ cái đã học
Cách học Chữ Cái KATAKANA qua video
Bước 1: Nhấn chuột vào chữ cái muốn ôn tập trên bảng chữ cái bên trái màn hình
Bước 2: Nghe cách phát âm và lặp lại
Bước 3: Nhấn chuột vào biểu ... tượng để viết
Katakana (かたかな)
Lặp lại
a ROMAJI
HIRAGANA
LUYỆN VIẾT
CHỮ TIẾP THEO

ÂM ĐÔI KANA Ghi chú màu: Chữ Hiragana Chữ Katakana
Phát âm
ga gi gu ge go
za ji zu ze zo
da ji zu de do
ba bi bu be bo
pa pi pu pe po
Phát âm

Trường hợp ngoại lệ ( dùng để nghi những tù vốn không có trong Tiếng Nhật )

wi we wo
she
che
tsa tse tso
ti tu
fa fi fe fo
je
di du
dyu

Phát âm
きゃ キャ kya きゅ キュ kyu きょ キョ kyo
しゃ シャ sha しゅ シュ shu しょ ショ sho
ちゃ チャ cha ちゅ チュ chu ちょ チョ cho
にゃ ニャ nya にゅ ニュ nyu にょ ニョ nyo
ひゃ ヒャ hya ひゅ ヒュ hyu ひょ ヒョ hyo
みゃ ミャ mya みゅ ミュ myu みょ ミョ myo
りゃ リャ rya りゅ リュ ryu りょ リョ ryo
Phát âm
ぎゃ ギャ gya ぎゅ ギュ gyu ぎょ ギョ gyo
じゃ ジャ ja ジャ ジュ ju じょ ジョ jo
びゃ ビャ bya びゅ ビュ byu びょ ビョ byo
ぴゃ ピャ pya ぴゅ ピュ byu ぴょ ピョ byo

Đăng nhập tài khoản

Đăng nhập với tài khoản Facebook:

hoặc với tài khoản VietnamJapan.vn

Nếu Bạn chưa có tài khoản Đăng Ký ngay

•  Hotline hỗ trợ: 0942.666.247 
•  Email: hotro@vietnamjapan.vn
Copyright 2013 © vietnamjapan.vn đơn vị chủ quản: KAYA CORP
GPKD: 0312330268 cấp ngày: 18/06/2013
23 Nguyễn Thái Bình, F4, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh