CƠ SỞ GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT
Tại các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng ở Nhật tất cả các khoa đều giảng dạy bằng tiếng Nhật. Để theo học được các chương trình của nhà trường sinh viên nước ngoài phải có năng lực Nhật ngữ trình độ trung hay cao cấp, tương đương với trình độ tiếng Nhật N1, N2 (khoảng từ 600 – 900 tiết học). Nếu học ở Việt Nam thì có thể mất vài năm, nếu học ở Nhật thì có thề chỉ từ 1-2 năm. Ở các trường tiếng Nhật có nhiều khóa học với mục đích khác nhau và đương nhiên là tập trung chủ yếu là các khóa học cho học sinh, sinh viên thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc cao học. Ngoài đào tạo tiếng Nhật, sẽ có những khóa đào tạo bổ sung như toán, lý, hóa, sinh, vẽ kỹ thuật…phân chia thành các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để chuẩn bị cho các bạn có nhu cầu tham dự kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU)

nội dung 1
Tại các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng ở Nhật tất cả các khoa đều giảng dạy bằng tiếng Nhật. Để theo học được các chương trình của nhà trường sinh viên nước ngoài phải có năng lực Nhật ngữ trình độ trung hay cao cấp, tương đương với trình độ tiếng Nhật N1, N2 (khoảng từ 600 – 900 tiết học). Nếu học ở Việt Nam thì có thể mất vài năm, nếu học ở Nhật thì có thề chỉ từ 1-2 năm. Ở các trường tiếng Nhật có nhiều khóa học với mục đích khác nhau và đương nhiên là tập trung chủ yếu là các khóa học cho học sinh, sinh viên thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc cao học. Ngoài đào tạo tiếng Nhật, sẽ có những khóa đào tạo bổ sung như toán, lý, hóa, sinh, vẽ kỹ thuật…phân chia thành các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để chuẩn bị cho các bạn có nhu cầu tham dự kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU)

nội dung 2
Tại các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng ở Nhật tất cả các khoa đều giảng dạy bằng tiếng Nhật. Để theo học được các chương trình của nhà trường sinh viên nước ngoài phải có năng lực Nhật ngữ trình độ trung hay cao cấp, tương đương với trình độ tiếng Nhật N1, N2 (khoảng từ 600 – 900 tiết học). Nếu học ở Việt Nam thì có thể mất vài năm, nếu học ở Nhật thì có thề chỉ từ 1-2 năm. Ở các trường tiếng Nhật có nhiều khóa học với mục đích khác nhau và đương nhiên là tập trung chủ yếu là các khóa học cho học sinh, sinh viên thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc cao học. Ngoài đào tạo tiếng Nhật, sẽ có những khóa đào tạo bổ sung như toán, lý, hóa, sinh, vẽ kỹ thuật…phân chia thành các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để chuẩn bị cho các bạn có nhu cầu tham dự kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU)

nội dung 3
Tại các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng ở Nhật tất cả các khoa đều giảng dạy bằng tiếng Nhật. Để theo học được các chương trình của nhà trường sinh viên nước ngoài phải có năng lực Nhật ngữ trình độ trung hay cao cấp, tương đương với trình độ tiếng Nhật N1, N2 (khoảng từ 600 – 900 tiết học). Nếu học ở Việt Nam thì có thể mất vài năm, nếu học ở Nhật thì có thề chỉ từ 1-2 năm. Ở các trường tiếng Nhật có nhiều khóa học với mục đích khác nhau và đương nhiên là tập trung chủ yếu là các khóa học cho học sinh, sinh viên thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc cao học. Ngoài đào tạo tiếng Nhật, sẽ có những khóa đào tạo bổ sung như toán, lý, hóa, sinh, vẽ kỹ thuật…phân chia thành các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để chuẩn bị cho các bạn có nhu cầu tham dự kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU)

nội dung 4
Tại các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng ở Nhật tất cả các khoa đều giảng dạy bằng tiếng Nhật. Để theo học được các chương trình của nhà trường sinh viên nước ngoài phải có năng lực Nhật ngữ trình độ trung hay cao cấp, tương đương với trình độ tiếng Nhật N1, N2 (khoảng từ 600 – 900 tiết học). Nếu học ở Việt Nam thì có thể mất vài năm, nếu học ở Nhật thì có thề chỉ từ 1-2 năm. Ở các trường tiếng Nhật có nhiều khóa học với mục đích khác nhau và đương nhiên là tập trung chủ yếu là các khóa học cho học sinh, sinh viên thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc cao học. Ngoài đào tạo tiếng Nhật, sẽ có những khóa đào tạo bổ sung như toán, lý, hóa, sinh, vẽ kỹ thuật…phân chia thành các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để chuẩn bị cho các bạn có nhu cầu tham dự kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU)

nội dung 5
Tại các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng ở Nhật tất cả các khoa đều giảng dạy bằng tiếng Nhật. Để theo học được các chương trình của nhà trường sinh viên nước ngoài phải có năng lực Nhật ngữ trình độ trung hay cao cấp, tương đương với trình độ tiếng Nhật N1, N2 (khoảng từ 600 – 900 tiết học). Nếu học ở Việt Nam thì có thể mất vài năm, nếu học ở Nhật thì có thề chỉ từ 1-2 năm. Ở các trường tiếng Nhật có nhiều khóa học với mục đích khác nhau và đương nhiên là tập trung chủ yếu là các khóa học cho học sinh, sinh viên thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc cao học. Ngoài đào tạo tiếng Nhật, sẽ có những khóa đào tạo bổ sung như toán, lý, hóa, sinh, vẽ kỹ thuật…phân chia thành các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để chuẩn bị cho các bạn có nhu cầu tham dự kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU)

nội dung 6
Tại các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng ở Nhật tất cả các khoa đều giảng dạy bằng tiếng Nhật. Để theo học được các chương trình của nhà trường sinh viên nước ngoài phải có năng lực Nhật ngữ trình độ trung hay cao cấp, tương đương với trình độ tiếng Nhật N1, N2 (khoảng từ 600 – 900 tiết học). Nếu học ở Việt Nam thì có thể mất vài năm, nếu học ở Nhật thì có thề chỉ từ 1-2 năm. Ở các trường tiếng Nhật có nhiều khóa học với mục đích khác nhau và đương nhiên là tập trung chủ yếu là các khóa học cho học sinh, sinh viên thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc cao học. Ngoài đào tạo tiếng Nhật, sẽ có những khóa đào tạo bổ sung như toán, lý, hóa, sinh, vẽ kỹ thuật…phân chia thành các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để chuẩn bị cho các bạn có nhu cầu tham dự kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU)

6
• Bình Luận (1)
Vui lòng không dùng từ ngữ thô tục, chính trị, theo quy định của website Gửi

1

Đăng nhập tài khoản

Đăng nhập với tài khoản Facebook:

hoặc với tài khoản VietnamJapan.vn

Nếu Bạn chưa có tài khoản Đăng Ký ngay

 

•  Hotline hỗ trợ: 0942.666.247 
•  Email: hotro@vietnamjapan.vn
Copyright 2013 © vietnamjapan.vn đơn vị chủ quản: KAYA CORP
GPKD: 0312330268 cấp ngày: 18/06/2013
23 Nguyễn Thái Bình, F4, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh